Timmertrave. Foto: Lars Johansson, MostPhotos

Låga virkeslager

Nyhet | Statistik - 06 februari 2024

Virkeslagren 31 december 2023 var 4 procent lägre än jämfört med samma tid året innan och 15 procent lägre än genomsnittet de fem senaste åren, visar Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Totalt uppgick virkeslagren till 7,4 miljoner kubikmeter den 31 december 2023. Virkeslager per undersökt sortiment var (procentuell ändring från 31 december 2022):

  • Barrsågtimmer 2,9 miljoner kubikmeter (-4%)
  • Massaved 3,8 miljoner kubikmeter (-3%)
  • Massaflis 0,7 miljoner kubikmeter (-15%)

Större delen av massavedslagren utgörs av barrmassaved vilka uppgick till 3,1 miljoner kubikmeter. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 31 december 2022. Lagren av lövmassaved uppgick till 0,6 miljoner kubikmeter och var därmed 16 procent större i slutet av 2023 än i slutet av 2022.

Låga lagernivåer även jämfört med senaste fem åren

Virkeslagren var låga jämfört med slutet av 2022 men också jämfört med medelvärdet samma tid de senaste fem åren. Detta gäller för alla undersökta sortiment förutom för lövmassaved.

Några få regionala skillnader

Förändringarna regionalt avviker i ett par fall jämfört med hur det ser ut för hela landet.

Virkesbalansområde 1 - större lager av barrmassaved i slutet av 2023 jämfört med slutet av 2022 men lägre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Virkesbalansområde 2 - lager av barrsågtimmer i nivå med hur det sett ut de senaste fem åren.

Virkesbalansområde 3 - större lager av barrmassaved i slutet av 2023 men lägre sett till genomsnittet för de fem senaste åren, mindre lager av lövmassaved både jämfört med 2022 och med medel för de fem senaste åren.

Virkesbalansområde 4 - större lager av barrsågtimmer i slutet av 2023 men betydligt lägre än medel för de fem senaste åren.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden (VBO)

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter