Contortatall angripen av granbarkborre, Östhammars kommun. Foto: Patrik Karlsson

Första angreppet av granbarkborre på levande contorta-träd

Pressmeddelande - 24 november 2023

För första gången har angrepp av skadeinsekten granbarkborre konstaterats på levande contortatallar. Två bestånd med döda contortatallar har hittats i Östhammars kommun i Uppland. Insekterna har svårt att föröka sig i contortatall men Skogsstyrelsen arbetar nu med att utreda omfattningen.

– Vi har just konstaterat angreppen, men det är naturligtvis inte bra att granbarkborren nu även ger sig på contortatallen. Det kan vara bra att skogsägare i Uppland som har trädslaget på sina marker ökar sin uppmärksamhet på döda träd och kontaktar oss, säger Patrik Karlsson, sakkunnig på insekts- och svampskador på Skogsstyrelsen i Uppsala.

Lämnade granar orörda

De två bestånden som drabbats av angreppen finns i närheten av Öregrund, vid Upplandskusten och består av 30-årig contortatall. Bestånden är omkring en halv hektar med 500 meter emellan. I ena beståndet dödades cirka 10 träd och i det andra beståndet cirka 25 träd. Det finns inga angrepp av granbarkborren i intilliggande granbestånd och inte heller på vanlig tall.

De angripna träden är döda men granbarkborrarna har haft mycket svårt att förökat sig i contortan vilket även tidigare studier visat. Det finns också enstaka kända fall där granbarkborren angripit och dödat tall.

2015 studerades angrepp på stormfälld contortatall i Mellannorrland men att stående, levande contorta angripits är något som Skogsstyrelsen tidigare inte har registrerat.

"Angreppet förbryllar"

– Vi vet ännu inte vad detta beror på och varför insekten inte valt de granar som står alldeles intill. Vi är mycket förbryllade över hur granbarkborren beter sig här och försöker nu få in mer information och undersöker området för att kartlägga omfattningen, säger Patrik Karlsson.

Den mindre granbarkborren som finns i Finland och Norrbotten som gärna angriper contorta har inte hittats i bestånden. Marken är medelfuktig med inslag av enstaka berghällar. Det är inte mer angrepp av granbarkborre i detta område än på andra platser i Uppland.

Granbarkborrens angrepp exploderade i de svenska skogarna efter torkan 2018 eftersom insekten trivs i värme. Mellan 2018 och 2022 uppskattas skadeinsekten dödat 32 miljoner kubikmeter gran.

Contortatall finns på fem procent av landets skogsareal och är ett nordamerikanskt trädslag som införts till Sverige under de senaste decennierna, främst för att den växer snabbare än vanlig tall. Så sent som i september i år hittades också en skadesvamp som tidigare aldrig konstaterats på contorta och som orsakade skador i ett bestånd i Gävleborg.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30