Skogsmaskin i arbete. Foto: Camilla Zilo. Foto: Camilla Zilo

Förändrad hantering av undantag från sexveckorsregeln

Nyhet - 10 april 2024

Skogsstyrelsen förändrar hanteringen av begäran om undantag från sexveckorsregeln, det som tidigare kallades för dispens från sexveckorsregeln. Förändringen syftar till att minska administrationen inom myndigheten men också att öka tydligheten för markägaren genom att samla myndigheternas synpunkter angående en avverkningsanmälan i ett och samma dokument.

Senast sex veckor före en planerad avverkning behöver markägaren skicka in en anmälan till Skogsstyrelsen. Sex veckor är den tid som myndigheten har, utan att avverkning kan påbörjas, för att kontrollera om det finns något som du behöver ta hänsyn till inom området och att du följer reglerna i skogsvårdslagstiftningen. För att kunna få undantag från dessa sex veckor och avverka tidigare, till exempel på grund av angrepp av granbarkborre, krävs särskilda skäl.

Samlade synpunkter i ett dokument

Nu inför Skogsstyrelsen en förändring som innebär att markägare eller ombudet inte längre kommer att få ett separat beslut om undantag från sexveckorsregeln beviljas eller ej. I stället kommer beskedet att finnas med när myndigheten avslutar handläggningen.

Om Skogsstyrelsen godkänner ett undantag kommer markägaren eller ombudet att få veta det. Frågan om undantag förfaller efter sex veckor, om inget besked har kommit innan dess innebär det att de vanliga reglerna kring sex veckor gäller och avverkningen kan påbörjas.

Förändringen börjar gälla från den 12 april 2024.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30