Gransumpskog.  Foto: Michael Ekstrand

Biotoptyper

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning, som beskriver biotopens karaktärsdrag.

Nedan kan du läsa om varje biotoptyp. Biotoptypen ges en beskrivning som så långt möjligt försöker fånga upp den variation och komplexitet som råder i naturen. Vidare nämns ett axplock av arter som förekommer i respektive biotoptyp. Slutligen nämns några andra namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-13