Tallskogsplantor. Foto: Barbro Wickström

Kvalitet och dokumentation av skogsodlingsmaterial

När du handlar med skogsodlingsmaterial måste den dokumentation som krävs enligt reglerna följa med materialet till köparen, och hela vägen till skogsägaren. Skogsodlingsmaterial som säljs måste hålla god kvalitet och uppfylla kraven i växtskyddslagstiftningen.

Dokumentation och märkning

Skogsodlingsmaterial ska under hela produktions- och handelskedjan gå att identifiera för att säkerställa att varje föryngring planteras med ett lämpligt material.

Vid produktion och lagring måste du se till att det för varje parti finns information om följande:

 • stambrevsnummer
 • trädart (även på latin)
 • kategori
 • ändamål
 • typ av frökälla
 • identitetsbeteckning för frökällan
 • insamlingsplatsens härkomstkoordinater (gäller endast kategorin känd härkomst)
 • ursprung (behöver bara anges om partiet kommer från beståndsfrö eller består av kloner)
 • mognadsår (gäller frö)
 • ålder och typ (gäller plantor)
 • eventuell genetisk modifiering

Vid saluföring måste du se till att det finns följande

 • En etikett, följesedel eller motsvarande med samma information som vid produktion och lagring.
 • Information om leverantörens namn, levererad mängd och om materialet är vegetativt förökat.

Om du säljer frö måste informationen som följer med leveransen även innehålla uppgift om

 • renhet
 • grobarhet
 • tusenkornvikt och antal grobara frön per kilogram.

Frö måste vara förpackat på så sätt att förpackningen inte kan återförslutas sedan den en gång öppnats.

Tänk på att vara tydlig så att alla kan förstå dokumentationen. Undvik förkortningar och interna koder i dokumentationen.

Kvalitet

Plantor som säljs måste vara lämpliga för anläggning av ny skog och de måste vara av god kvalitet.

Plantor för försäljning får inte ha allvarliga skador eller sakna toppskott eller frisk toppknopp. De ska inte ha dubbelstammar eller kraftigt deformerade rötter och inte uppvisa obalans mellan rot- och ovanjordsdel.

Växtskadegörare

Du som producerar och handlar med skogsodlingsmaterial behöver känna till de regler som finns om växtskadegörare och kontroll av dessa. Det handlar om registrering och kontroll, skadegörare, växtpass samt växtskydd. Jordbruksverket ansvarar för dessa frågor.

 • Senast uppdaterad: 2022-12-12