Flätad tidningskorg.

Produkter som är undantagna

De här produkterna är undantagna från avskogningsförordningen och omfattas inte.

Produkter för eget bruk

Produkter som privatpersoner köper eller säljer för eget bruk omfattas inte.

Bambu- och rottingbaserade produkter

Produkter som består av bambu eller rotting omfattas inte.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial som endast används som stöd, skydd eller bärare för andra varor, till exempel lastpallar eller kartonger som används för att skydda en annan produkt, omfattas inte.

Om förpackningsmaterial däremot importeras separat eller tillverkas för att säljas vidare till andra företag omfattas det. Det gör även trä- och pappförpackningar som används för att ge produkten en speciell karaktär, till exempel dekorativa presentaskar.

Återvunna produkter

Produkter som har avslutat sin livscykel och normalt sett skulle ha blivit avfall, men som i stället återvinns, omfattas inte. Avfall definieras som, ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG som avskogningsförordningen hänvisar till. Det kan till exempel handla om möbler som har tillverkats av virke från hus som har rivits.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-10