Tjäderhöna

Vägledning för hänsyn till fåglar

Här hittar du vägledningar för ett antal fågelarter som SLU har tagit fram på uppdrag av Skogsstyrelsen.

SLU Artdatabanken har på beställning av Skogsstyrelsen sammanställt kunskapsunderlag om ett antal fågelarter, "Vägledningar för hänsyn till fåglar". Texterna beskriver fåglarnas biologi, ekologiska krav samt behov av hänsyn vid skogsbruksåtgärder. Observera att de inte anger nivån för lagens krav på hänsyn. I vägledningarna anges rödlistestatusen från 2015 och för vissa arter kan den vara inaktuell. För aktuella uppgifter hänvisar vi till rödlistan från 2020.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-17