Tillgänglighetsredogörelse www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för www.skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi jobbar löpande med att korrigera de brister som finns.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Även filmer och dokument som skapades innan lagen trädde i kraft kan ha bristande tillgänglighet. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • En del av webbplatsens bilder har alt-texter med bristande beskrivningar, som inte återger bilden på ett tydligt sätt. Det finns inte beskrivande text till alla våra filmer.
  • På projektsidor med egna menyblock presenteras menyn efter huvudinnehållet ifall man navigerar med tangentbordet.
  • Det går inte att hantera filmer som ligger inbäddade på webbsidan med enbart tangentbordet. Bland annat går det inte att stänga ljudet när filmen startar med automatik.
  • Captcha läses inte upp av skärmläsare.
  • En del av våra dokument läses inte upp korrekt av skärmläsare.
  • Efter inloggning till Mina sidor går det inte att navigera med enbart tangentbordet. 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Filmer som ligger inbäddade på webbsidan går inte att manövrera fullt ut utan användning av mus.
  • Presentationen av våra föreskrifter är bristfällig på mobil i stående läge.  

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

En del av de dokument som finns på webbplatsen är inte anpassade och kan därmed inte alltid läsas upp korrekt av skärmläsare. Anledningen till att anpassning inte görs för dessa dokument är att vissa rent tekniskt inte går att rätta till och en del kräver så stort jobb att det inte är motiverat ur kostnadssynpunkt. Utöver enstaka dokument inom olika områden har dessa dokumentkategorier inte anpassats: dokument framtagna i projekt innan september 2020, Äbin-rapporter och foderprognoser framtagna 2009-2020, teknisk dokumentation till företag samt dokument i försöksportalen.

En del dokument på webbplatsen är inte skapade av Skogsstyrelsen, dessa har inte anpassats. Dock försöker vi så långt det är möjligt att byta ut dessa till nyare versioner eller hänvisa till andra webbsidor istället.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.skogsstyrelsen.se. Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 20 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 september 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-09-07