Tillgänglighetsredogörelse skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • En del av webbplatsens bilder har alt-texter med bristande beskrivningar, som inte återger bilden på ett tydligt sätt. Det finns inte beskrivande text till alla våra filmer.
  • På projektsidor med egna menyblock presenteras menyn efter huvudinnehållet ifall man navigerar med tangentbordet.
  • Det går inte att hantera filmer som ligger inbäddade på webbsidan med enbart tangentbordet.
  • En del av våra dokument läses inte upp korrekt av skärmläsare.
  • Statistik presenterad som diagram läsas inte upp korrekt.
  • Bristfällig möjlighet till röststyrning av knappar och kontroller.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Filmer som ligger inbäddade på webbsidan går inte att manövrera fullt ut utan användning av mus.
  • Presentationen av våra föreskrifter är bristfällig på mobil i stående läge.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

En del av de dokument som finns på webbplatsen är inte anpassade och kan därmed inte alltid läsas upp korrekt av skärmläsare. Anledningen till att anpassning inte görs för dessa dokument är att vissa rent tekniskt inte går att rätta till och en del kräver så stort jobb att det inte är motiverat ur kostnadssynpunkt. Utöver enstaka dokument inom olika områden har dessa dokumentkategorier inte anpassats: dokument framtagna i projekt innan september 2020 samt teknisk dokumentation till företag.

En del dokument på webbplatsen är inte skapade av Skogsstyrelsen, dessa har inte alltid anpassats. Dock försöker vi så långt det är möjligt att byta ut dessa till nyare versioner eller hänvisa till andra webbsidor istället.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokument som publicerats före 23 september 2018 har bristande tillgänglighet och kan inte alltid tolkas korrekt av skärmläsare.

Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning. Vissa filmer saknar även textning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skogsstyrelsen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 december 2022.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26