Tillgänglighetsredogörelse skogensklimatrad.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för skogensklimatrad.skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skogensklimatrad.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 14 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-15