Tillgänglighetsredogörelse skobi.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för https://skobi.skogsstyrelsen.se, som är en tjänst för att presentera skoglig betesinventering. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi hittar inga brister, men om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skobi.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 oktober 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-10-08