Tillgänglighetsredogörelse kunskapsportalen.skogsstyrelsen.se

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Skogsstyrelsen ansvarar för kunskapsportalen.skogsstyrelsen.se, som är en tjänst för att presentera vårt utbud av avgiftsfria skogsträffar och webbaserade utbildningar.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan ringa, mejla eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

Kunskapsportalen:

  • Tangentbordsnavigation fungerar inte fullt ut.
  • Användarna kan inte pausa eller stänga av rörelser.
  • Utför oväntade förändringar vid inmatning.
  • Ingen textning av direktsändningar.

Webbutbildningar:

  • Text går inte att förstora och det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.
  • Vissa interaktiva objekt (bland annat svarsalternativ på frågesidor och objekt i menyn) saknar fokusram för tangentbordsnavigation.
  • Layouten skalar, men flödar inte om innehållet, på mindre skärmar.

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kunskapsportalen har tagits fram med hjälp av en produkt från extern leverantör (Visma). Vi kan inte påverka alla delar av produkten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och vi gör manuella granskningar. Vår tillgänglighetsredogörelse är även baserad på leverantörens underlag (Saba Cloud Accessibility Conformance Report Section 508/WCAG Edition).

Senaste bedömningen gjordes den 8 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 maj 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-15