Tillgänglighetsredogörelse demonstrationsområde hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen ansvarar för demonstrationsområde för hyggesfritt skogsbruk.skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsens kartor och navigation har bristande tillgänglighet, det kan bland annat vara svårt att navigera med tangentbordet och få innehållet uppläst korrekt av skärmläsare. De brister och problem som finns åtgärdas löpande när det kommer nya versioner av produkten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av demonstrationsområde för hyggesfritt skogsbruk.skogsstyrelsen, samt fått underlag av webbplatsens leverantör ESRI. Leverantören av webbplatsen nämner inga kända brister i sin redogörelse till oss.

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-05