Skogsstyrelsen i sociala medier

Du kan följa och prata med Skogsstyrelsen i olika sociala medier. Här hittar du en översikt över vilka sociala medier och kanaler du kan möta oss i.

Facebook

Skogsstyrelsen har idag tre olika sidor på Facebook. Gå in på Facebook och gilla den eller de sidor som passar dig bäst, för att ta del av våra aktuella frågor och nyheter.

Skogsstyrelsen

På denna Facebooksida ger vi allmänna tips och råd om skogsbruk. Här kan du diskutera skogliga frågor och dela med dig av egna och ta del av andras iakttagelser och erfarenheter. Du får också information om aktuella frågor, nyheter och tips från myndigheten.

Skogsstyrelsen Skellefteå och Skogsstyrelsen Södra Lappland

Skogsstyrelsen i Skellefteå och i Södra Lappland berättar om sitt arbete i skogen och ger dig nyheter från området.

Twitter

Ta del av Skogsstyrelsens nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar. Följ oss gärna på #skogsstyrelsen för att snabbt få senaste nytt från oss.

Bloggar

Hermans blogg

Skogsstyrelsens generaldirektör reflekterar kring aktuella skogsfrågor, väcker debatt och hoppas få inblick i sina läsares tankar om skog och skogspolitik. Du kan följa bloggen via e-post.

Vi kan ibland öppna tillfälliga bloggar för att diskutera eller svara på frågor inom skogliga områden.

YouTube

Här hittar du filmer om oss, våra projekt och hur du sköter skog i olika typer av miljöer.

Regler för sociala medier

Vi läser alla inlägg, men vi uttalar oss bara om sådant som rör Skogsstyrelsens verksamhet. Vi svarar på frågor och inlägg under kontorstid.

I sociala medier ger vi aldrig råd till enskilda personer eller handlägger enskilda ärenden. I dessa fall hänvisar vi till någon av våra handläggare eller konsulenter.

Allt innehåll, även kommentarer och inlägg av besökare och användare, blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan begäras ut. Inlägg som rör ett enskilt ärende kommer att diarieföras. Inlägg som innehåller personuppgifter eller annan känslig information kommer vi att ta bort enligt vår gallringsrutin.

Vi förbehåller oss rätten att censurera eller radera material som skrivs av dig eller någon annan och som bryter mot svensk lag, mot de regler som gäller för det sociala mediet, anses stötande eller saknar relevans för sidans ämne. Det innebär även att alla inlägg ska hålla sig till sakfrågan och hålla en god ton. Reklam är inte tillåtet.

Skogsstyrelsen länkar i första hand till myndigheter och organisationer som vi har ett direkt samarbete med. Vi tillåter inte heller att andra länkar till privata sidor, Youtube-klipp, eller andra tjänster än myndigheter och organisationer som vi har ett direkt samarbete med.

Skogsstyrelsen har rätt att stänga sidan när vi tycker att det är lämpligt.

  • Senast uppdaterad: 2017-12-08