Fingrar på tangentbord

Fakturor till Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen övergår successivt till att endast ta emot elektroniska fakturor. Det finns flera sätt att skicka en e-faktura till oss.

Från och med den 1 april 2019 är det obligatoriskt att skicka e-faktura för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, inklusive direktupphandlingar.

Lagen gäller dock inte retroaktivt. Om leverantören har tecknat ett avtal med Skogsstyrelsen innan 1 april 2019 och det där inte finns krav på e-faktura kan leverantören fortsätta att skicka fakturor på samma sätt som tidigare, vid fakturering som avser det enskilda avtalet.

Mer information finns att läsa hos DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintligt affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör.

Alternativ för e-faktura

Det finns några olika alternativ till att skicka en e-faktura till oss.

1. Via Peppol (Rekommenderad standard)

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor. Vår adress i PEPPOL är 0007:2021005612.

2. Svefaktura med transportprofil Bas (Det är fortfarande tillåtet att använda formatet, men från och med 2021-04-01 är Svefaktura inte längre en rekommenderad standard och kommer att sluta underhållas)

Skogsstyrelsen använder e-handelssystemet Visma Proceedo för att ta emot e-fakturor. Här är de tekniska uppgifterna ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Partsidentitet: 2021005612 (vårt organisationsnummer)
GLN: 7350070799995
Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/skogsstyrelsen (observera att denna URL inte går att surfa till med en webbläsare utan är bara åtkomlig via en e-fakturaprogramvara som har stöd för SFTI Transportprofil BAS)

3. Via Leverantörsportal Proceedo Supplier Center

Om ni saknar e-fakturalösning, eller av någon annan anledning inte kan använda någon av kanalerna ovan, kan ni använda leverantörsportalen Proceedo Supplier Center. Här registrerar ni fakturorna manuellt varpå de skickas vidare som e-faktura till oss.

För er som leverantör är det helt kostnadsfritt att använda webbfaktura via Proceedo Supplier Center.

Kontakta oss via e-post, faktura@skogsstyrelsen.se, om ni vill börja använda leverantörsportalen. Ange ”Inbjudan leverantörsportalen” i ämnesraden. Vi kommer då bjuda in er via mejl så att ni själva kan registrera er i portalen. När registreringen är gjord kommer ni få ytterligare ett mejl innehållande era inloggningsuppgifter

Fakturaadress

Om du har tecknat avtal med oss före 1 april 2019, som inte ställer krav på e-faktura, kan du även fortsättningsvis skicka pappersfaktura. Vår fakturaadress är:

Skogsstyrelsen
FE 7834
831 90 Östersund

Fakturan ska märkas med beställarreferens, vårt s. k. EFH-id.

  • Senast uppdaterad: 2022-07-12