Fingrar på tangentbord. Foto: Camilla Zilo

Fakturor till Skogsstyrelsen

Alla fakturor till Skogsstyrelsen ska skickas som elektronisk faktura (e-faktura) enligt lag. Det gäller alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Skogsstyrelsen omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Mer information finns att läsa hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintligt affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör.

E-faktura via Peppol

Skogsstyrelsen tar emot fakturor via Peppol-nätverket i formatet Peppol BIS Billing 3. Vår elektroniska adress, så kallad Peppol ID, är 0007:2021005612.

E-faktura via vår Leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem kan ni använda leverantörsportalen Proceedo Supplier Center. Här registrerar ni fakturorna manuellt och de skickas sedan vidare som e-faktura till oss. För er som leverantör är det helt kostnadsfritt.

Skicka e-post till faktura@skogsstyrelsen.se om ni vill börja använda leverantörsportalen. Ange ”Inbjudan leverantörsportalen” i ämnesraden. Vi kommer då bjuda in er via e-post så att ni själva kan registrera er i portalen.

Fakturaadress

Om du har tecknat avtal med oss som inte ställer krav på e-faktura, kan du även fortsättningsvis skicka pappersfaktura. Vår fakturaadress är:

Skogsstyrelsen
FE 7834
831 90 Östersund

Fakturareferens

Fakturan ska märkas med beställarreferens.

  • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i Skogsstyrelsens beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska detta anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan. Om fältet saknas ska ordernumret istället anges i fältet för kundens (Skogsstyrelsens) referens.
  • Beställarens köparreferens ska anges på fakturan i avsett fält för kundens (Skogsstyrelsens) referens. Skogsstyrelsens referenskoder består av tre siffror + fyra bokstäver, t.ex. 123ABCD. Om fältet är upptaget av Skogsstyrelsens ordernummer (se ovan) ska köparreferensen anges i annat referensfält i fakturan.
  • Enbart koderna ska anges i referens-/ordernummerfälten på fakturan och ingen annan text. Det får alltså bara stå till exempel "123ABCD" och inte "Ref: 123ABCD".
  • Senast uppdaterad: 2023-08-21