Begära ut allmän handling

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifter i handlingarna inte är skyddade av sekretess. Du har rätt att vara anonym och du behöver inte tala om varför du vill ta del av en handling eller vad du ska ha den till.

Du har rätt att få kopior av allmänna handlingar. Myndigheten ska då enligt avgiftsförordningen (1992:191) under vissa förutsättningar ta betalt.

Enligt Tryckfrihetsförordningen ges rätt till kopior i pappersformat. Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopior av allmänna handlingar via e-post. Handlingarna kan lämnas ut via e-post om det framstår som lämpligt och att det kan ske på ett säkert sätt. Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning kan innebära att handlingar i elektroniskt format som innehåller personuppgifter inte får lämnas ut. Bedömningen om handlingar kan lämnas ut på annat sätt än i pappersformat görs av myndigheten.

En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Uppgifter om din kontakt med Skogsstyrelsen kan komma att bli en allmän handling som andra kan få del av.

Så här gör du för att begära ut allmän handling

Du kan begära en allmän handling från Skogsstyrelsen via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa oss. Vi finns tillgängliga helgfria vardagar kl. 9-12 samt kl. 13-15.

E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Telefon (växel): 036-35 93 00
Postadress: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping
Besöksadress: Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Avgifter

Papperskopior

Om handlingen som begärs ut är 10 sidor eller mer tas en avgift ut. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Porto tillkommer.

Digitala kopior eller elektroniska handlingar

Om handlingen omfattar 50 sidor eller mer tas en avgift ut. Den femtionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Kan handlingen inte överföras med lämplig säkerhet måste en maskering av personuppgifter göras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Kostnad för det är 125 kronor per varje påbörjad kvart om handlingen omfattar 50 sidor eller mer.

Rätt att överklaga

Om du inte får ta del av den handling du begärt har du rätt att få ett skriftligt beslut från Skogsstyrelsen. Du måste själv begära att få ett sådant beslut. Om du anser att Skogsstyrelsen gjort en felaktig bedömning kan du överklaga det skriftliga beslutet.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-07