Rapportera misstänkta fall av almsjuka

Hjälp oss att förhindra spridningen av almsjuka genom att rapportera misstänkta fall av almsjuka på Gotland till Skogsstyrelsen.

Har du almsjuka träd måste dessa träd avverkas och brännas så snart som möjligt för att hindra fortsatt spridning av sjukdomen. Ta inte bort träden själv, ta kontakt med Skogsstyrelsen på Gotland så får du gratis rådgivning och hjälp med att ta bort träden.

Information om personuppgiftsbehandling vid rapportering av almsjuka

För att kunna hantera och följa upp din rapport av almsjuka behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter och information om platsen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse för att kunna hantera din rapport. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter tills din rapport har följts upp. Därefter gallras uppgifterna. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

  • Senast uppdaterad: 2022-04-21