Barkborredödad gran bredvid en frisk gran.  Foto: Michael Ekstrand

Vilka granbarkborreträd ska avverkas?

Hur lång tid som gått är avgörande för om angripna granar bör tas ner eller stå kvar.

Färska angrepp

Det är viktigt att nyangripna träd avverkas och transporteras ut ur skogen så snart som möjligt. Då får man med sig många granbarkborrar ut ur skogen och kan rädda det mesta av virkesvärdet. 

Angrepp som skett inom närmaste året

Granar som börjat får roströda barr och som tappat en del bark kan i vissa fall vara bra att ta ut. Men ta en funderare. Om bekämpningseffekten bedöms som låg, och det kostar mer att ta ut träden än vad du får ut i virkesvärde, är det oftast bättre att låta träden stå kvar. 

Gamla angrepp

Enstaka granar som varit döda en längre tid och som tappat nästan all bark kan oftast lämnas kvar i skogen. Här finns inga granbarkborrar men däremot en del av granbarkborrens naturliga fiender. Ibland kan dock säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl motivera att ta bort även dessa granar.

Många döda träd

Har du stora områden med döda granar kan det vara bäst att ta ner alla träden även om det inte har någon bekämpningseffekt och virkesvärdet är lågt. Avverkning kan behövas för att ge plats för ny, frisk skog. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06