En skogskonsulent och markägare synar granar som angripits av granbarkborre. Foto: Yaman Albolbol

Studier om granbarkborre

För att bättre kunna hantera och bekämpa granbarkborren och andra skadeinsekter behöver vi hela tiden lära oss mer om deras biologi och beteenden. Här hittar du länkar till några av de senaste årens studier på området.

Inom ramen för samverkansprojektet Stoppa borrarna tog Skogsstyrelsen initiativ till ett antal studier om granbarkborre på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk. Här hittar du länkar till rapporter från de studier som vi helt eller delvis finansierat. 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-15