Gångsystem av sextandad barkborre. Foto: Gunnar Isacsson

Sextandad barkborre

Den sextandade barkborren är mycket vanlig i svensk skogsmark. Den lever på nyhuggna grenar och toppar av gran.

Normalt sett gör den sextandade barkborrren ingen skada på levande gran, förutom vid långvarig torka. Torkstress kan då göra levande granar lika lättangripna som hyggesrester. När torkstressen minskar kan den 6-tandade inte längre skada levande gran.

Under den extremt varma och torra sommaren 2018 angrep sextandad barkborre torkstressad granungskog. Man kunde också se skador på äldre gran i form av en död ”julgran” i toppen på en i övrigt levande gran.

Den sextandade barkborren är också vanlig på brandskadad granskog tillsammans med den dubbelögade bastborren.

Det går inte att påverka förekomsten av skador på levande gran genom bekämpningsåtgärder. De enda åtgärder som är meningsfulla är att förebygga skaderiskerna genom att satsa på trädslag som passar bättre på torrare marker och på torvmarker än gran.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20