Nöjd familj i skogen. Foto: @ Camilla Zilo

Klimatanpassa din skog

Klimatanpassning handlar om att hantera och förebygga skaderisker så att den framtida skogsproduktionen säkras och dina kostnader för akut skadehantering kan begränsas.

Det du kan göra som skogsägare är att sköta skogen aktivt och utforma åtgärderna så att de bidrar till att din skog blir bättre anpassad till det förändrade klimatet. Det gäller oavsett om du gör jobbet själv eller beställer det av en professionell utförare.

Beställer du tjänsten behöver du lyfta behovet av klimatanpassning med den som ska hjälpa dig. Att se det som görs i ett enskilt bestånd i ett större fastighetsperspektiv ligger förstås närmare för dig som skogsägare, än för den som hjälper dig med en enskild åtgärd. Du behöver inte själv ha alla svar. Den som du anlitar ska kunna hjälpa dig att utforma åtgärden så att den bidrar till göra din skog mer robust.

Skogsskötsel i ändrat klimat

Exakt hur klimatet kommer att utvecklas är svårt att veta. Därför är riskspridning en viktig del av klimatanpassningen. Blandskog är en form av riskspridning. Ett annat sätt att sprida riskerna är sträva efter en ökad variation på fastighetsnivå vad gäller trädslag, metoder och ålder på skogen. Det är även viktigt att träden planteras där de trivs för att kunna växa bra och stå emot skador. 

Anmäl dig till utbildning om klimat

I webbutbildningarna Klimatförändringarnas påverkan på skogen samt Klimatanpassad skogsskötsel får du kunskap samt tips och råd hur du med aktiva val kan anpassa skötseln av din skog för att möta förändringarna i klimatet. Du får veta mer om varför det är bra med variation och hur du kan variera ditt skogsbruk. Utbildningarna är självstudier som du kan gå när det passar dig.  

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till kurserna på Skogsstyrelsens Kunskapsportal. På Kunskapsportalens sida finns mer information om hur du anmäler dig. Där kan du även se andra utbildningar och träffar som Skogsstyrelsen anordnar. 

  • Senast uppdaterad: 2023-03-13