Man och kvinna tittar på skogsbruksplan. Foto: Camilla Zilo

Webbkurs om blandskog

Skogsbruket står inför stora utmaningar, bland annat med ökade risker för skador i takt med att klimatet förändras. Ett sätt att möta dessa utmaningar kan vara att satsa på blandskog. I webbkursen om blandskog vill vi inspirera dig att skapa blandskog på din fastighet.

Blandskog är en skog med två eller flera trädslag. Blandningen av trädslag kan se olika ut, allt från en fullständig stamvis blandning till en gruppvis blandning av trädslagsrena områden.

Under stora delar av 1900-talet hade skogsbruket en inriktning mot att skapa bestånd med enbart ett trädslag eftersom det ansågs vara det mest lönsamma och effektiva. Idag vet vi mer om skogens långsiktiga välmående där ett blandat bestånd många gånger kan ha bättre motståndskraft.  

Klimatförändringarna innebär påfrestningar på skogen och en ökad risk för olika skador. Blandbestånd gör det möjligt att sprida riskerna. Många skadegörare minskar i blandskog och om ett trädslag slås ut har du de andra kvar. Generellt har blandade skogar högre biologiska värden och är ofta mer tilltalande för människor än trädslagsrena bestånd.

Dock ska man vara medveten om att skogsskötseln kan bli mer komplicerad i ett blandat bestånd. Det kan, i vissa fall, vara svårt att bibehålla blandningen, ett svagare trädslag kan bli utkonkurrerat om du utför någon åtgärd för sent.

Lär mer i webbkurs om blandskog

Kursen är en introduktion till vad blandskog innebär, blandskogens fördelar och hur du kan skapa blandskog på din fastighet. Den vänder sig till dig som är skogsägare och syftar till att ge kunskap och inspiration så att du vid nästa åtgärd överväger om blandskog kan vara ett alternativ. Kursen är självstudier på webben som du kan gå när det passar dig. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig på Skogsstyrelsens Kunskapsportal. På Kunskapsportalens sida finns mer information om hur det går till. Där kan du även hitta vilka andra webbkurser och träffar som Skogsstyrelsen erbjuder.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-21