Väg i landskap
. Foto Michael Ekstrand

Stöd för kompetensutveckling

Skogsstyrelsen utlyser 9,7 miljoner kronor för att anordna kurser och 5,1 miljoner kronor till informationsinsatser inom ämnesområdena "Viltstam i balans" och "Minskad försurning".

Sök senast 31 januari 2019.

Inom "En viltstam i balans" ska insatserna syfta till att: 

 • Höja kunskapen om viltets påverkan på skogens olika värden
 • Höja kunskapen om åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet

Inom "Minskad försurning" ska insatserna syfta till att:

 • Höja kunskaperna om skogsbrukets försurande effekter
 • Höja kunskapen om nyttan av askåterföring

Mer information om respektive utlysning hittar du under "Relaterade webbsidor".

 

Allmänt om stödet kompetensutveckling

Du kan få stöd för insatser inom kunskapsöverföring och information som bidrar till ett hållbart skogsbruk. De här ämnesområdena är prioriterade:

 • Minskad försurning (utlyst 20181113 - 20190131)
 • Förebygga effekter av klimatpåverkan (utlyst 20180404 - 20180612)
 • Ökad biologisk mångfald i skogen (utlyst 20180404- 20180612)
 • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön (utlyst 20170829 - 20171030)
 • Motverka markskador inom skogsbruk (utlyst 20160201 - 20160401)
 • En viltstam i balans (utlyst 20160919 - 20161118 samt 20181113 - 20190131)
 • Skogens påverkan på vatten (utlyst 20170213 - 20170410)

Vem kan söka stödet?

Företag eller organisationer som anordnar kompetensutveckling.

När kan jag söka?

Kompetensutvecklingsstödet söker du via utlysningar. En utlysning innebär att vi talar om inom vilket ämnesområde och när du kan söka stödet. Vi informerar löpande om ämnesområden och datum för utlysningar på den här sidan.

Budget

Totalt 75 miljoner kronor finns att söka 2016-2020.

Bra att veta

Det är bara den som anordnar kompetensutveckling och information som kan söka stöd. I förra landsbygdsprogrammet kunde även enskilda personer söka stöd för att till exempel gå en kurs, men det är inte längre möjligt.

 • Senast uppdaterad: 2018-11-13