Väg i skogslandskap.

Stöd för kompetensutveckling

Skogsstyrelsen lyser ut 16,5 miljoner kronor för att anordna kurser, studieresor och workshopar. Skogsstyrelsen lyser också ut 4 miljoner kronor för att anordna informationsaktiviteter. Sista ansökningsdag för båda utlysningarna är den 31 augusti.

Detaljerade beskrivningar om respektive utlysning, villkor och ansökningar finns under Relaterade webbsidor. Där hittar du också mer information om de ämnesområden som är aktuella.

Allmänt om stödet kompetensutveckling

Du kan få stöd för insatser inom kunskapsöverföring och information som bidrar till ett hållbart skogsbruk. De här ämnesområdena är prioriterade:

  • Minskad försurning
  • Förebygga effekter av klimatpåverkan
  • Ökad biologisk mångfald i skogen
  • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
  • Motverka markskador inom skogsbruk
  • En viltstam i balans
  • Skogens påverkan på vatten

Vem kan söka stödet?

Företag eller organisationer som anordnar kompetensutveckling kan söka. I förra landsbygdsprogrammet kunde även enskilda personer söka stöd för att till exempel gå en kurs, men det är inte längre möjligt.

När kan jag söka?

Kompetensutvecklingsstödet söker du via utlysningar. En utlysning innebär att vi talar om inom vilket ämnesområde och när du kan söka stödet. Vi informerar löpande om ämnesområden och datum för utlysningar på den här sidan.

  • Senast uppdaterad: 2021-04-21