Dikesplugg av torv med palissad av plankor som förstärkning. Foto: Magnus Lindh

Upphandling entreprenader för återvätning/dikespluggning

Skogsstyrelsen avser upphandla entreprenörer för återvätning/dikespluggning på dikad torvmark i vissa delar av Sverige. Upphandlingen beräknas starta den 8 december 2023 och anbudstiden beräknas pågå till den 15 januari 2024.

Tyngdpunkten på verksamheten är i södra Sverige där klimatnyttan är som störst. Återvätning kan även ske i övriga Sverige men i mindre omfattning. Dikespluggning sker oftast med grävmaskin där material tas från platsen i form av torv och jord. Ofta behövs även manuella arbeten så som avverkning av träd och uppförande av stabiliserande träkonstruktioner, till exempel plankpalissader. Marken är av naturliga skäl svag vilket ställer krav på maskinförare att bedöma och hantera bärighet och framkomlighet i skogs- och våtmarksterräng utan körskador. Oftast krävs även något bredare band på maskinen än standard. Ett uppdrag tar normalt 1-3 dagar att utföra.

Vi söker dig som är erfaren inom området och kan erbjuda någon eller några av följande tjänster:

 • Grävmaskin 7-11 ton med flytt, manuellt arbete och arbetsledning.
 • Grävmaskin 11-16 ton med flytt, manuellt arbete och arbetsledning.
 • Manuell dikespluggning med manuellt arbete och arbetsledning.

PEFC-certifiering kommer att krävas. Vi kommer också att kräva referenser på minst två relevanta genomförda uppdrag.

Aktuella områden:

 • Värmland Västra
 • Värmland Östra
 • Norra Dalarna
 • Norra Gävleborg
 • Gotland
 • Norra Västernorrland
 • Södra Västernorrland
 • Norra Jämtland
 • Södra Jämtland
 • Skellefteå
 • Umeå
 • Västra Västerbotten
 • Norra Norrbotten
 • Norrbottens kustland
 • Västra Norrbotten
 • Blekinge
 • Skåne
 • Uppsala

För några områden finns redan en upphandlad leverantör per område för en eller fler grundtjänster.

Delad upphandling: Anbud kan lämnas på ett eller flera av de geografiska områdena samt på en eller flera av de grundtjänsterna som anges i beskrivningen.

Frågor och mer information

För att få mer information behöver du ta del av upphandlingsunderlaget som finns i systemet Mercell Opic/Tendsign. För att kunna göra det behöver du skapa ett konto genom att registrera ditt företag och dina kontaktuppgifter. Inloggning är utan kostnad men du har också möjlighet att mot avgift få tillgång till fler tjänster. Frågor om upphandlingen ställs skriftligt inne i upphandlingssystemet via funktionen frågor och svar. I systemet skapar du ditt anbud som du fyller i och skickar in till oss enligt instruktionerna inne i upphandlingssystemet. Upphandlingsunderlaget beräknas publiceras 8 december.

 • Senast uppdaterad: 2023-11-23