Återvätningsavtal, ersättningsnivåer 2024

Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen diken och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde.

Engångsersättning, kronor per hektar

Län Bonitet
  Låg bonitet Mellan Hög bonitet Mycket hög bonitet

Norrbotten

Västerbotten

1 750 1 750 5 250 6 825

Jämtland

Västernorrland

1 750 5 250 7 000 9 100

Dalarna

Gävleborg

3 500 7 000 10 500 13 650

Värmland

Örebro

Västmanland

Uppsala

Stockholm

Södermanland

Gotland

3 500 8 750 12 250 15 925

Västra Götaland

Östergötland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

3 500 12 250 24 500  31 850

Hallands

Skåne

Blekinge

5 250 14 000 29 750 38 675

Så beräknas ersättningen

Ersättningen utgår från att återvätningen beräknas sänka tillväxten med i snitt 25 procent. Utifrån det och att bärigheten blir sämre är ersättningen beräknad till 35 procent av markvärdet. Markvärdet beräknas med Lantmäteriets förenklade skogsnorm. Någon ersättning för träden utgår inte då avtalet inte hindrar avverkning. Virkesvärdet är ditt.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-11