Återvätningsavtal, ersättningsnivåer 2023

Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen diken och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde.

Engångsersättning, kronor per hektar

  Diken med god funktion Diken med dålig funktion
Län Låg bonitet Mellan Hög bonitet Mycket hög bonitet Låg bonitet Mellan Hög bonitet Mycket hög bonitet
Norrbottens och Västerbottens län 1 750 1 750 5 250 6 825 1 000 1 000 3 000 3 900
Jämtlands och Västernorrlands län 1 750 5 250 7 000 9 100 1 000 3 000 4 000 5 200
Dalarnas och Gävleborgs län 3 500 5 250 8 750 11 375 2 000 3 000 5 000 6 500
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Gotlands län 3 500 7 000 10 500 13 650 2 000 4 000 6 000 7 800
Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län 3 500 10 500 21 000  27 300 2 000 6 000 12 000 15 600
Hallands, Skåne och Blekinge län 5 250 10 500 24 500 31 850 3 000 6 000 14 000 18 200
  • Senast uppdaterad: 2023-02-02