Återvätningsavtal, ersättningsnivåer

Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen diken och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde.

Engångsersättning, kronor per hektar

  Diken med god funktion Diken med dålig funktion
Län Låg bonitet Mellan Hög bonitet Mycket hög bonitet Låg bonitet Mellan Hög bonitet Mycket hög bonitet
Norrbottens och Västerbottens län 1 750 1 750 5 250 6 300 1 000 1 000 3 000 3 600
Jämtlands och Västernorrlands län 1 750 5 250 7 000 8 400 1 000 3 000 4 000 4 800
Dalarnas och Gävleborgs län 3 500 5 250 7 000 8 400 2 000 3 000 4 000 4 800
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Gotlands län 3 500 5 250 8 750 10 500 2 000 3 000 5 000 6 000
Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län 3 500 8 750 17 500  21 000 2 000 5 000 10 000 12 000
Hallands, Skåne och Blekinge län 5 250 10 500 22 750 27 300 3 000 6 000 13 000 15 600
  • Senast uppdaterad: 2022-04-08