Logga Natura 2000

Varför Natura 2000?

Natura 2000 är det mest ambitiösa initiativet någonsin för att bevara Europas rika naturarv. Tack vare Natura 2000 kan alla EU-länder samarbeta för att skydda våra mest värdefulla arter och livsmiljöer i hela deras naturliga utbredningsområde i Europa, utan hänsyn till nationsgränser. Omkring 25 000 områden har tagits med. Det gör Natura 2000 till det hittills största nätverket av skyddade naturområden i världen.

Många Natura 2000-områden har fått sitt värde genom det sätt de brukats på fram till nu. I sådana fall måste man se till att verksamheten, till exempel extensivt jordbruk, kan fortsätta in i framtiden. Så även om nätverket kommer att omfatta en del strikt skyddade naturreservat där människans verksamhet begränsas för att skydda sällsynta växter, djur och livsmiljöer, kommer huvuddelen av Natura 2000-områdena att kunna brukas också i fortsättningen, med hänsyn tagen till de känsliga livsmiljöer och arter som finns där. På så sätt bidrar Natura 2000 till principen om en hållbar utveckling. Syftet är inte att stoppa ekonomisk verksamhet, utan att fastställa hur man kan bedriva sådan verksamhet och samtidigt skydda den biologiska mångfalden i Europa.  

  • Senast uppdaterad: 2023-11-02