Man som tittar in i kameran

Västernorrland: Kurs om kulturmiljövård i skogen

12 augusti - 12 augusti

Välkommen till Fränsta den 12 augusti på en kurs där du lär dig mer om kulturmiljövård i skogen.

Under den här kursen får du ökad kunskap om forn- och kulturlämningar och den hänsyn som ska tas till dem så att de inte skadas vid skogsbruksåtgärder. Vi besöker olika lämningar och diskuterar deras historik, hänsynsbehov och skötselbehov.

Träffen hålls i fält i Fränsta den 12 augusti kl. 12.30-17. Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 5 augusti.

Anmälan till kurs om kulturmiljövård i skogen

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet