Kalmar: Naturvårdande skötsel

21 augusti - 21 augusti

Välkommen till en kurs om naturvårdande skötsel i Värsnäs naturreservat i Kalmar.

Få en djupare förståelse för skötselåtgärdernas påverkan på kulturmiljöer och biologiskt kulturarv. Utforska bristen på biologiskt värdefulla strukturer i dagens produktionsbestånd och lär dig praktiska åtgärder för att återskapa dem.

Dessutom, bredda din kunskap om åtgärder som höjer det biologiska värdet i befintliga och framtida hänsynsytor, samt förvalta naturvärdesträd på ett hållbart sätt.

Lämpliga skötselåtgärder anpassas efter lokala variationer i skogslandskapet.

  • Tid: 21 augusti klockan 10.30-16
  • Plats: Värsnäs, Kalmar

Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika. 

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 16 augusti.

Anmälan till kurs om naturvårdande skötsel

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet