Person som tittar in i kameran

Jämtland: kurs om kulturmiljövård i skogen

30 augusti - 30 augusti

Få information om forn- och kulturlämningar i skogen i Bräcke kommun den 30 augusti.

Under den här kursen får du ökad kunskap om forn- och kulturlämningar och den hänsyn som ska tas till dem så att de inte skadas vid skogsbruksåtgärder. Vi besöker olika lämningar och diskuterar deras historik, hänsynsbehov och skötselbehov.

Kursen riktar sig till både skogsägare och yrkesverksamma.

  • Tid: 30 augusti klockan 9-15
  • Plats: Forsaån, Bräcke kommun.

Ta med dig fika och lunch samt fältklädsel och utrustning.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 16 augusti.

Anmälan till kurs om kulturmiljövård i skogen.

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet