Regionala sektorsråd

De regionala sektorsråden är rådgivande organ till Skogsstyrelsen och leds av Skogsstyrelsens regionchefer.

Råden medverkar till dialog och utbyte av erfarenheter mellan företag, myndigheter och organisationer som har anknytning till skog. Genom råden får skogssektorn möjlighet till insyn i Skogsstyrelsens arbete och chans att lyfta frågor och komma med synpunkter. Sektorsråden kan även användas vid akuta krissituationer som till exempel storm, brand och insektshärjningar.

Ledamöter till råden utses av Skogsstyrelsen och rådens sammansättning ska spegla skogssektorns olika parter och intressenter. Råden träffas tre till fyra gånger per år, varav ett tillfälle brukar vara en exkursion.

Följande organisationer representeras i de regionala sektorsråden:

Region Nord - Norrbotten och Västerbotten

 • Birdlife
 • Fastighetsverket
 • GS-facket
 • Hembygdsförbundet
 • Holmen skog
 • Jägareförbundet
 • LRF
 • Luleå stift
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Naturskyddsföreningen Norrbotten
 • Naturskyddsföreningen Västerbotten
 • Norra Skog
 • Norrbottens Allmänningars förbund
 • Sametinget
 • SCA skog
 • Skogforsk
 • Skogshögskolans studentkår
 • Skogsstyrelsen
 • SLU
 • Stenvalls
 • Sveaskog
 • Svenska samernas riksförbund

Region Nord - Västernorrland och Jämtland

 • Fastighetsverket
 • Gällö Skog
 • Holmen skog
 • Härnösands stift
 • Jägareförbundet
 • LRF
 • Länsstyrelsen Jämtland
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Mittuniversitetet
 • Naturskyddsföreningen Jämtland
 • Naturskyddsföreningen Västernorrland
 • Norra Skog
 • Ornitologerna i Jämtland, Ångermanland, Medelpad
 • Rödins trävaru AB
 • SCA skog
 • Skogsstyrelsen
 • Svenska samernas riksförbund
 • Svenska jägareförbundet

Region Mitt

 • BillerudKorsnäs
 • Birdlife
 • GS-facket
 • Holmen skog
 • Jägareförbundet
 • Kopparfors skogar
 • LRF
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Naturskyddsföreningen
 • Mellanskog
 • Skogforsk
 • Skogsstyrelsen
 • Stora Enso skog AB
 • Sveaskog
 • Sågverken Mellansverige

Region Syd

 • Birdlife
 • Friluftsfrämjandet
 • GS-facket
 • Holmen skog
 • Jägareförbundet
 • KG List
 • Linköpings stift
 • Linnéuniversitetet
 • LRF Jönköping
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länsstyrelsen Kronoberg
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Naturskyddsföreningen
 • Skogforsk
 • Skogsstyrelsen
 • Skogssällskapet
 • Sveaskog
 • Sydved
 • Såg i Syd
 • Södra Skogsägarna
 • VIDA skog

 

För minnesanteckningar från möten eller frågor kring sektorsråden, kontakta respektive råds kontaktperson.

 • Senast uppdaterad: 2023-02-02