Riktvärden för kostnader för stöden Nokås och Ädellövskogsbruk

Dessa riktvärden för kostnader exklusive moms gäller för nya ansökningar om stöd som inkommit från och med 2022-05-04.

Eget arbete – godkända kostnader

När du ansöker om stöd gäller följande fasta godkända kostnader för eget arbete. Åtgärder som utförs som eget arbete får inte bli dyrare än om de skulle utföras av entreprenör.

 • Manuellt arbete: 220 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för motorsåg, röjsåg, fyrhjuling: 35 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för jordbrukstraktor: 100 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för skördare, skotare, grävmaskin: 200 kronor/timme
 • Transport med egen bil: 1,85 kronor/kilometer

Köp av tjänster och material

Skogsstyrelsen utgår från riktvärden för godkända kostnader vid köp av tjänster och material. Högre kostnader måste du motivera i din ansökan om stöd. Kostnad för manuellt och maskinellt arbete bör du ange i kronor per timme. Riktvärden per styck, hektar och m3fub kan ses som stöd för bedömning av rimliga kostnader.

Manuellt arbete - riktvärden

 • Huggning, röjning inklusive utrustning, redskap, drivmedel: 430 kronor/timme
 • Plantering ädellövplantor: 4 kronor/styck
 • Gräsrensning i ädellövsplantering: 5 000 kronor/hektar
 • Vargröjning i ädellövplantskog: 5 000 kronor/hektar
 • Normal röjning i ädellövskog: 9 000 kronor/hektar
 • Röjning naturligt föryngrad bok: 10 500 kronor/hektar

Maskinellt arbete - riktvärden                  

 • Virkestransport med jordbrukstraktor, inklusive förare: 750 kronor/timme
 • Virkestransport med fyrhjuling, inklusive förare: 650 kronor/timme
 • Grävmaskin mindre, inklusive förare: 1 000 kronor/timme
 • Grävmaskin större, inklusive förare: 1 200 kronor/timme
 • Skördare gallring, inklusive förare: 1 200 kronor/timme
 • Skördare slutavverkning, inklusive förare: 1 700 kronor/timme
 • Skotare gallring, inklusive förare: 1 000 kronor/timme
 • Skotare slutavverkning, inklusive förare: 1 200 kronor/timme

Drivning, markberedning - riktvärden

 • Föryngringsavverkning, medeltal: 120 kronor/m3fub varav skotare 50 kronor/m3fub
 • Gallring, medeltal: 250 kronor/m3fub varav skotare 80 kronor/m3fub
 • Naturvårdshuggning (målklass NS): 200-300 kronor/m3fub beroende på åtgärd
 • Markberedning harv: 3 500 kronor/hektar
 • Markberedning grävmaskin: 7 000 kronor/hektar

Material, vanliga arbeten - riktvärden

 • Stängselstolpar, tryckimpregnerade. 80 millimeter x 3 meter: 60 kronor/styck
 • Stängsel, 2 meter högt: 25 kronor/meter
 • Valvbåge i plåt, 2,5 meter x 9 meter: 50 000 kronor/styck
 • Frakt, grävning, grus, läggning etcetera av valvbåge: 25 000 kronor/styck
 • Munk vid anläggning av våtmark: 25 000 kronor/styck

Inventering/fältplanering vid höga miljövärden - riktvärde

 • Godkänd sakkunnig konsult: 800 kronor/timme

Ädellövskogsbruk - fast stödbelopp

 • Uppsättning av 2 meter högt nätstängsel inklusive material: 100 kronor/meter
 • Nedtagning och bortforsling av nätstängsel, höjd minst 160 centimeter: 25 kronor/meter

Nokås - fast stödbelopp

 • Nedtagning och bortforsling av nätstängsel, höjd minst 160 centimeter: 25 kronor/meter
 • Senast uppdaterad: 2022-08-31