Fasta kostnader och riktvärden för stöd till Nokås

Dessa nivåer gäller för nya ansökningar som inkommit från och med 2024-01-01.

Fast stödbelopp - moms ej aktuellt             

 • Röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled (högst 5 kilometer): 10 kronor/meter
 • Nedtagning och bortforsling av viltstängsel, höjd minst 160 centimeter: 25 kronor/meter

Eget arbete – fasta kostnader

Vid ansökan om stöd gäller följande fasta kostnader för eget arbete. Åtgärder som utförs som eget arbete får inte bli dyrare än om de skulle utföras av entreprenör. Moms ej aktuellt.

 • Manuellt arbete: 340 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för motorsåg, röjsåg, fyrhjuling: 50 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för jordbrukstraktor: 150 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för skotare, grävmaskin: 300 kronor/timme
 • Transport med egen bil: 2,50 kronor/kilometer

Köp av tjänster och material 

Skogsstyrelsen utgår från riktvärden för godkända kostnader exklusive moms vid köp av tjänster och material. Högre kostnader bör motiveras i ansökan om stöd. Kostnad för manuellt och maskinellt arbete bör anges i kronor/timme. Riktvärden per styck, meter, hektar och kubikmeter fast mått under bark (m3fub) kan ses som stöd för bedömning av rimliga kostnader. 

Manuellt arbete - riktvärden

 • Huggning, röjning med mera inklusive utrustning, redskap, drivmedel: 500 kronor/timme
 • Plantering lövplantor: 5 kronor/styck

Maskinellt arbete - riktvärden

 • Virkestransport med fyrhjuling, inklusive förare: 800 kronor/timme
 • Virkestransport med jordbrukstraktor, inklusive förare: 900 kronor/timme
 • Skördare mindre, inklusive förare: 1 400 kronor/timme
 • Skördare större, inklusive förare: 1 900 kronor/timme
 • Skotare mindre, inklusive förare: 1 200 kronor/timme
 • Skotare större, inklusive förare: 1 400 kronor/timme
 • Grävmaskin mindre, inklusive förare: 1 200 kronor/timme
 • Grävmaskin större, inklusive förare: 1 400 kronor/timme
 • Naturvårdande utglesning/luckhuggning: 300 kronor/m3fub

Markberedning - riktvärden

 • Markberedning, harv/högläggare: 3 500 kronor/hektar
 • Markberedning, grävmaskin: 7 500 kronor/hektar

Material, vanliga arbeten - riktvärden

 • Stängselstolpar, tryckimpregnerade, 80 millimeter x 3 meter:  80 kronor/styck
 • Viltstängsel, 2 meter högt: 40 kronor/meter
 • Valvbåge i plåt, 2,5 meter x 9 meter: 80 000 kronor/styck
 • Frakt, grävning, grus, läggning med mera av valvbåge: 50 000 kronor/styck
 • Munk vid anläggning av våtmark: 50 000 kronor/styck

Inventering/fältplanering vid höga miljövärden - riktvärde

Godkänd sakkunnig konsult: 800 kronor/timme

Begränsning av stödbelopp 

 • Arealrelaterade åtgärder utan dokumenterat mycket höga natur- eller kulturmiljövärden: Högst 13 000 kronor/hektar
 • Skapande av våtmarker: Högst 20 000 kronor/hektar
 • Naturvårdsbränning: Högst 20 000 kronor/hektar
 • Anläggning av lövträdsbestånd på före detta jordbruksmark: Högst 40 000 kronor/hektar
 • Senast uppdaterad: 2024-04-03