Grupp människor i Brunnsskogen. Foto: Yaman Albolbol

Vattendragsvandring i Simlångsdalen

Nyhet - 13 maj 2019

Följ med oss på en vattendragsvandring genom halländsk bokskog i vackra Simlångsdalen den 25 maj! Vi vandrar från Skällåsasjön till Brearedssjön utmed bäck i ädellövskog. Vi pratar om miljöhänsyn vid vatten, vattnets värden och livet i och vid vattendrag i skogslandskapet.

Datum: Lördagen den 25 maj 2019
Tid: kl. 10.00
Plats: Danska Falls naturreservat, samling på parkeringen

Vid vandringen diskuterar vi hur skogen och skogsbruket påverkar vattendragen, och vilken hänsyn man ska ta vid skötsel av skogs- och jordbruksmark nära vatten. Vi pratar även om djur- och växtlivet i och vid vattnet och diskuterar hur vattenverksamhet påverkar detta. Vi berör även restaureringsåtgärder i vattendrag.

Observera att vandringen går på stig av varierande kvalitet. Stigen är tyvärr inte framkomlig med rullstol, rollator eller barnvagn. Bra skodon så som kängor eller stövlar behövs.

Anmäl dig senast den 22 maj. Vi bjuder på fika. Välkommen!