Utedag med elever i åk 4 på Sternöskolan i Karlshamn, 12 november 2021. Foto: Anna Hermansson

Vatten i fokus på utedag med skolelever

Nyhet - 15 november 2021

Den 12 november bjöd vi med elever från Sternöskolan i Karlshamn ut i naturen. Fjärdeklassarna fick bland annat lära sig mer om samband i naturen med fokus på vatten.

Dagen startade med en promenad i bokskogen där vi pratade om träden och kulturhistoria, och fortsatte sedan med olika övningar. En av övningarna var en lektion i bioackumulering. Eleverna delades in i olika grupper där några skulle vara plankton, andra mörtar, abborrar, smågäddor och gammelgäddan. Övningen illustrerade hur de större djuren äter de mindre och att de varje gång får med sig ett miljögift. Det visar hur näringskedjan påverkas och hur det tillslut drabbar oss människor.

Vid lunch fick eleverna assistera friluftsexperten Niklas Kämpergård som lagade mat över öppen eld. Eleverna fick också hjälpa till att städa på stranden och brygga sitt eget te av sjövatten.

− En härlig dag med mycket energi och frågor från eleverna, säger Anna Hermansson, Skogsstyrelsen, som höll i trådarna under dagen.

Inom Grip on Life har vi tagit fram ett pedagogiskt material för att inspirera lärare och elever i grundskolan till ett aktivt lärande utomhus på temat vatten i skogslandskapet. Materialet håller fortfarande på att finjusteras.