En solbelyst spång vid en våtmark. Foto: Ulf Lindroth

Våtmarkskonventionen firar 50 år!

Nyhet - 02 februari 2021

Våtmarker är viktiga, de har många funktioner som är till nytta för människan. För 50 år sedan undertecknades våtmarkskonventionen, en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och använda dem på ett hållbart sätt - något vi också arbetar med i Grip on Life!

Våtmarkerna bidrar exempelvis till vattenrening, reglering av vattenflöden och kollagring. Det behövs internationella och nationella åtgärder för att skydda, bevara och förvalta våtmarker och vattenmiljöer på ett bra sätt.

I projektet Grip on Life undersöker vi bland annat hur man på bästa sätt kan restaurera våtmarker och hur man kan använda GIS-verktyg (geografiskt informationssystem) för att planera ett våtmarksprojekt. Vi mäter också växthusgasbalansen på svenska myrar för att ta reda på hur restaurering av våtmarker påverkar kolinlagring och utsläpp av växthusgaser. Vi har också skapat en databas där du kan hitta finansiering för vattenvård, åtgärder och restaurering.

I filmen "Våtmarker" får du höra vad som händer med våtmarker som har torrlagts, och hur vi i Grip on Life och markägare arbetar med att restaurera våtmarker.