Besök vid demoslingan vid Svanån i maj 2018. Foto: Tomas Järnetun

Skydda värdefulla vatten med vattenvårdsavtal

Nyhet - 11 april 2022

Att skydda och bevara värdefulla vatten kan vara ett komplicerat arbete som tar lång tid. Nu har vi ett exempel på hur arbetet kan bli mer effektivt – nämligen genom att arbeta med vattenvårdsavtal.

Länsstyrelsernas mål är att långsiktigt bevara de mest värdefulla sjöarna och vattendragen. Länsstyrelsen i Jönköping har pekat ut 40 mil vattendrag som har mycket höga värden och därmed ska bevaras. För att göra det på ett effektivt och systematiskt sätt har de utvecklat och testat skyddsformen vattenvårdsavtal.

– Förhoppningen är att den här metoden ska sprida sig till andra delar av landet och fungera som inspiration för ett aktivt och ambitiöst arbete med skydd av värdefulla vatten, säger Therese Helgesson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, som skrivit en rapport om vattenvårdsavtal.

Genom att välja ut den största markägaren som är berörd av de värdefulla vattendragen i länet och sedan avgränsa den ekologiskt funktionella kantzonen för skydd, kunde man skriva ett så pass generellt vattenvårdsavtal att det enkelt skulle kunna anpassas till andra liknande situationer.

I rapporten ”Vattenvårdsavtal – en effektiv metod att skydda värdefulla vatten” beskriver vi hur Länsstyrelsen i Jönköping arbetat med vattenvårdsavtal. Vi går igenom arbetssätten och sätter vattenvårdsavtal i relation till andra metoder att arbeta med skydd av värdefulla vatten.

Länsstyrelsen i Jönköping har utvecklat metoden i samverkan med Sveaskog, som även var först ut med att teckna ett vattenvårdsavtal – ett avtal som ger ett 50-årigt skydd för 45 kilometer av ett vattendrag som Länsstyrelsen ska skydda i sitt uppdrag.