Närbild på en drönare med kamera. Foto: Adobe Stock

Premiär för Grip on Lifes filmer

Nyhet - 17 december 2020

I filmen Våtmarker får du höra hur vi i projektet och enskilda markägare arbetar med våtmarker och i filmen Svenska pärlor får du möta en sällsam varelse som funnits med ända sedan dinosauriernas tid...

Detta är de första avsnitten i en filmserie som ska följa delar av arbetet i Grip on Life ända fram till projektavslut. Här berättar vi om historiska och nutida problem, vad som behöver lösas och ger en bakgrund till varför projektet Grip on Life finns.

I kommande filmer ska vi berätta om resultatet av vårt arbete, vad vi lyckats med och vad som återstår, och även försöka oss på en spaning in i framtiden.

Filmerna har producerats av Bitzer Productions AB på uppdrag av Södra Skogsägarna (som är en partner i Grip on Life).