Besök vid demoslingan vid Svanån i maj 2018. Foto: Tomas Järnetun

Ny skrift beskriver nyttan med bättre vatten

Nyhet - 27 januari 2020

Vatten är en grundläggande förutsättning för vårt samhälle. Trots det är det ibland svårt att motivera dyra åtgärder för bättre vatten. I den nya skriften ”Nyttan med bättre vatten” lyfter vattenmyndigheterna fram vattnets samhällsekonomiska värde.

I skriften finns exempel på hur stor nytta olika åtgärder gör för vattnet. Mycket handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp på. Ofta ger en ekonomisk analys argumenten som krävs – att åtgärden kan ge mer tillbaka än vad den kostar.

Beställ skriften på sidan Publikationer på vattenmyndigheternas webbplats, eller ta del av delar av skriftens innehåll på sidan Vattenförvaltning.