Vattendrag i Blekinge. Foto: Therese Stenholm Asp

Miljöstöd för jord- och skogsbruk diskuterades på webbinarium

Nyhet - 07 april 2021

Kan vi hjälpa varandra att få spaden i backen? Den frågan var utgångspunkt när Grip on Life och Rich Waters arrangerade ett webbinarium för att diskutera olika miljöstöd för jord- och skogsbruk vid vatten. Syftet med webbinariet var i första hand att få till ett utökat samarbete mellan myndigheter, men även organisationer som hjälper markägare att ge råd och söka ekonomiska stöd.

Programmet för dagen omfattade korta presentationer av olika stöd som finns att söka, främst kopplade till vatten och våtmarker. Deltagarna fick även ta del av regeringens nya satsning på återvätning samt ett vattenvårdsförbunds roll och verksamhet. I slutet av träffen hade vi diskussioner baserat på vilket län man hör hemma i.

Inom projekten Grip on Life och Rich Waters har man sett att de båda projekten har flera gemensamma beröringsområden och att man borde kunna samarbeta mer eftersom vattnet inte finner några gränser och markägarna för jord- och skogsbruksmarken i många fall är samma personer. Vår förhoppning med mötet var ett ökat samarbete och att uppmana alla att söka kontakt med tänkbara samarbetsparters i närområdet.

Vi tackar för ett lyckat webbinarium med ett 70-tal deltagare och flitigt skrivande i chatten!