Personer bygger en dikespropp. Foto: Vilhelm von Unge

Metoder för dikespluggning och dikesigenläggning

Nyhet - 15 juni 2022

Intresset för att skapa och återskapa våtmarker har ökat de senaste åren. I en ny broschyr sammanfattar vi erfarenheterna kring dikesigenläggning och dikespluggning i skogsmark.

Våtmarker kan konstrueras och/eller restaureras på många olika sätt och med många olika syften. Vår broschyr inriktar sig på dikespluggning och igenläggning av diken i skogslandskapet där syftet är att höja grundvattenytan till nära markytan. Andra ord för liknande syften är återvätning, våtmarksrestaurering eller hydrologisk restaurering.

Informationen i broschyren kommer från olika studiebesök, muntliga diskussioner, egna erfarenheter och olika skriftliga källor.

– Jag hoppas att broschyren gör att fler vågar genomföra våtmarksrestaureringar. Det är inte jättesvårt men det finns en del saker att tänka på, säger Magnus Lindh som författat broschyren.