Närbild på två storspovar i en våtmark. Foto: Bitzer Productions AB

Internationella våtmarksdagen

Nyhet - 02 februari 2022

Att vårda skogens viktiga våtmarker är ett av Grip on Lifes mål och vi vill därför uppmärksamma den internationella våtmarksdagen, idag den 2 februari!

Våtmarker har många funktioner som är till nytta för oss människor. Till exempel bidrar de till mat- och vattenförsörjning, vattenrening och kollagring. De kan också reglera vattenflöden och de är viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter.

Grip on Life arbetar bland annat för att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i våtmarker i skogslandskapet, samtidigt som vi kan bedriva ett aktivt och modernt skogsbruk.

Vi utvecklar till exempel metoder för att restaurera dränerade våtmarker, täppa igen diken och hitta lämpliga platser att anlägga våtmarker. Vi undersöker också hur mycket växthusgaser restaurerade våtmarker släpper ut jämfört med orörda våtmarker. 

Titta gärna på vår film om våtmarker, där du får höra vad som händer med våtmarker som har torrlagts, och hur vi i Grip on Life och markägare arbetar med att restaurera våtmarker.

Du kan också titta på vår webbseminarieserie som handlar om arbetet med att anlägga eller restaurera våtmarker. Webbseminarierna finns tillgängliga fram till den 11 februari 2022. 

I rapporten 'Ekosystemtjänster knutna till våtmarker och svämplan i skogslandskapet' kan du läsa mer om alla de nyttor som våtmarker ger oss människor, och i rapporten 'Potentiella våtmarkslägen' får du veta hur olika GIS-metoder kan hjälpa oss att hitta lämpliga platser att anlägga och restaurera våtmarker.