Lyckebyån i Blekinge. Foto: Therese Stenholm Asp

Grip on Life på Miljömålsdagarna 2019

Nyhet - 14 maj 2019

Grip on Life finns med i programmet när årets Miljömålsdagar går av stapeln den 14-15 maj i Karlskrona. På förmiddagen den 15 maj kan deltagarna följa med på utflykt till Lyckebyån där våra projektmedarbetare Therese Stenholm Asp och Kim Berndt berättar om Grip on Life, samverkan, mångfald och vattenhushållning.

De som deltar i utflykten kommer bland annat att få veta mer om hur dricksvatten, rödlistade flodpärlmusslor, förändrad miljö och pågående klimatförändring ska gå ihop. Per Saarinen Claesson från Naturcentrum AB medverkar och berättar om de åtgärder som behövs och vilken potential det finns i Lyckebyån om åtgärderna genomförs.

Dessutom får deltagarna konkreta tips på hur man inom ett avrinningsområde kan ta sig an komplexa frågor och genom samverkan förbättra förutsättningarna att skapa långsiktigt hållbara lösningar.