Humla.  Foto: Mostphotos

Biologiska mångfaldens dag

Nyhet - 22 maj 2019

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. I dag den 22 maj, på Biologiska mångfaldens dag, vill vi tipsa om fem nya filmer om skogens ekosystemtjänster, alltså synliga och osynliga nyttor som skogen ger oss människor.

Filmerna, som Skogsstyrelsen har tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket, är

  1. Skogens ekosystemtjänster och grön infrastruktur 
  2. Skogens grundstenar
  3. Skogen gör jobbet
  4. Skogens dukade bord
  5. Skogen för kropp och själ