Våtmark i Stågeryd, Blekinge. Rekar inför fältdagen vid Lyckebyån, Blekinge. September 2020. Foto: Jenny Hertzman

Anmälan till Grip on Lifes konferens öppen

Nyhet - 10 juni 2021

Nu är anmälan öppen till Grip on Lifes tredje konferens – "Medvind i våtmarksarbetet?". Konferensen äger rum på Öster Malma, Nyköping, den 29-30 september och du kan delta antingen på plats eller digitalt. Anmäl dig senast den 10 september.

Regeringen gör en historisk satsning på återskapandet av våtmarker. Vilken effekt får det för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande och klimatanpassningen av samhället? Det är några av frågeställningarna som kommer att belysas vid våtmarkskonferensen.

Du hittar programmet och information om anmälan i vår kalender.

Konferensen är kostnadsfri för alla deltagare. Välkommen!