Omslag boken Skogen och vattnet. Omslaget är en illustration med två barn som sitter på en stubbe vid en sjö.

Ny bok vill lära elever om skog och vatten

Nyhet - 30 januari 2023

Nu lanserar Grip on Life boken Skogen och vattnet. Det är ett utomhuspedagogiskt material för lärare i grundskolan och är framtagen med syftet att sprida kunskap och intresse om vattnets betydelse i skogslandskapet. Boken är gratis att ladda ner.

I Skogen och vattnet finns fakta om skog, skogsbruk och vatten med praktiska utomhusövningar anpassade för förskoleklass till årskurs 9.

- Vi hoppas att boken ska ge lärare inspiration att prata om skog och vatten på ett både roligt och tydligt sätt. Syftet är helt enkelt att eleverna ska förstå vilken betydelse skogens vatten har för växer och djur, och vilka ekosystemtjänster vattnet ger, berättar Anna Hermansson som arbetar med Grip on Life på Skogsstyrelsen och varit med och tagit fram boken.

Fyra olika teman

Det utomhuspedagogiska materialet omfattar 124 sidor och är indelat i fyra teman:

  • En dag i skogen
  • En dag vid sjön
  • En dag i våtmarken
  • En dag vid vattendraget

Varje tema innehåller flera olika förslag på lektioner med fokus på övningar utomhus. Lektionerna är utformade på lite olika sätt beroende på barnens ålder.

- Den digitala versionen av boken är gratis att ladda ner för alla som är intresserade, säger Anna Hermansson.