Flodpärlmussla. Foto: Kenneth Johansson

Dokumentation om flodpärlmusslan

Nyhet - 28 april 2021

För ett tag sedan genomförde Grip on Life en workshop om konstgjord förökning av flodpärlmussla. Nu kan du ta del av dokumentationen från workshopen.

Konstgjord förökning av flodpärlmussla är en komplicerad verksamhet där mycket kan gå fel och få personer har praktisk erfarenhet av arbetet. Därför samlade vi den expertis som finns i landet för ett gemensamt kunskapsutbyte vid en workshop på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. 

Sammanställningen är indelad i tre delar: inläsningsdokument inför workshopen, dokumentation från workshopen och frågor att arbeta vidare med. Vi hoppas att dokumentationen ska vara en hjälp för framtida arbete med förökning av flodpärlmusslor på konstgjord väg.