Biotopvård i Hedströmmen (Hedströmmens naturreservat). Allmänheten fick delta 2023 och 2024, Sportfiskarna anlitade för uppdraget. Finansiering via Grip on Life. Foto: Sportfiskarna

Delta i arbetet med manuell biotopvård i Hedströmmen

Nyhet - 27 maj 2024

Vårt arbete med att förbättra förutsättningarna för fisk och andra vattenlevande arter i Hedströmmen fortsätter! Även i år inbjuds alla intresserade att vara med i det praktiska arbetet och samtidigt få möjlighet att lära sig mer om livet i ån. Första tillfället är 4 juni.

Hedströmmen, som rinner genom Västmanland, är bitvis väldigt påverkad av mänskliga aktiviteter. Till exempel har stenar rensats bort. För strömlekande fiskar, bland annat öring, råder därför brist på bra ståndplatser, samt uppväxt- och lekmiljöer i ån. Detta i sin tur påverkar fiskens möjligheter till reproduktion.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland, partner i Grip on Life, jobbar Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) med att både planera och praktiskt utföra manuell biotopvård i Hedströmmen inom Hedströmmens naturreservat. Och för andra året i rad kan såväl berörda fiskerättsägare och sportfiskare som en intresserad allmänhet delta!

– Vid fem tillfällen kommer vi att visa hur den här typen av arbete går till, och dessutom får alla möjlighet att själva göra en praktisk insats, berättar Joana Henze, Sportfiskarna.

– Att försöka förbättra förutsättningarna för fisken i ån är jätteviktigt. Öringen – och många andra arter – behöver en mer varierad miljö, fortsätter hon.

Arbetet finansieras av Grip on Life och påbörjades förra året. Tanken är att åtgärderna ska vara helt klara senare i höst.

Datum, tider och anmälan

  • Tisdag 4 juni, kl. 13-17
  • Söndag 18 augusti, kl. 13-18
  • Måndag 19 augusti, kl. 13-18
  • Tisdag 20 augusti, kl. 13-18
  • Tisdag 3 september, kl. 9-12

För att delta behöver man anmäla sig till Sportfiskarna.

Anmälan till biotopvårdsdagar i Hedströmmens naturreservat