Skogsarbetare med gran i förgrunden.

Skogsskötselserien – fördjupade kunskaper om skogsskötsel

Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och därefter redaktionellt bearbetad. I tjugoen kapitel ger Skogsskötselserien den teoretiska grunden till skogsskötselns praktiska tillämpningar. Serien publiceras endast på nätet där kapitlen kan laddas ner som pdf-filer.

Skogsskötselserien används som lärobok vid skogliga utbildningar, av yrkesverksamma i skogsbruket och angränsande verksamheter och av skogsägare.

Ett bra komplement till serien är den digitala tjänsten Skogskunskap som tillhandahåller fakta om skogens skötsel, men också instruktioner och digitala verktyg.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30