Flygplan som laserskannar landskapet.

Skogliga grunddata

Här finns kartor som beskriver skog och mark och som kan användas vid all typ av skoglig planering. Dessa kartor går att ladda ner eller att använda i eget GIS via våra geodatatjänster.

Innehåll

I Skogliga grunddata ingår:

 • volym
 • grundytevägd medelhöjd
 • grundyta
 • grundytevägd medeldiameter
 • biomassa
 • lutning
 • terräng
 • markfuktighet
 • diken
 • trädhöjd
 • gallring

I karttjänsten finns även yttre gränser för avverkningsanmälda områden och utförda avverkningar. Observera att de avverkningar som görs under vintern inte visas i karttjänsten förrän till våren. Det beror på att det inte kommer några nya satellitbilder vintertid. 

Produktionsstatus

Skogliga grunddata uppdateras nu successivt genom laserskanning av Sveriges skogsmark. För de områden där det ännu inte finns nya data, finns verktyg i kartapplikationerna för att skriva fram virkesförrådet till aktuellt år.

Du kan se aktuell produktionsstatus för Skogliga grunddata på en interaktiv karta.

 • Senast uppdaterad: 2024-05-29