App för skoglig rekreation

För att öka tillgängligheten och människors möjligheter att vistas i skogen kan olika typer av tekniska och moderna hjälpmedel spela en central roll. En smart telefon är något som de flesta bär med sig och är vana att använda. Vilka möjligheter uppstår när denna kombineras med olika typer av skogliga data?

Tre fjärdedelar av Sveriges totala areal består av skog och den information som beskriver skogen är ofta komplex och svårtolkad, svåråtkomlig och utspridd på olika ställen. De tillgängliga data som beskriver skogen, det vill säga information om mark, typ av skog, markfuktighet och så vidare, används dock av endast ett fåtal. Idag används skogsdata främst för att effektivisera svenskt skogsbruk, även om datan skulle kunna användas för bredare syften och av fler. Men hur ska en gå till vara på denna möjlighet och hur skapar en en bra och användbar produkt/tjänst? På denna sida hittar du rapporter, filmer och annat material som du kan använda för ökad förståelse, kunskap och intresse.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23