Stor konferens: är det för mycket eller för lite älg i skogen?

10 mars 2023

Hur stor älgstam kan vi ha utan att få för mycket skador på skogen? 15 mars samlas forskare, Skogsstyrelsens experter, jägarorganisationer och andra intressenter, till årets stora Skog- och viltkonferens i Östersund. Syfte: öka kunskap och samsyn för en mer hållbar förvaltning av skog och klövvilt.

Antalet älgar och annat klövvilt i skogen har under lång tid varit föremål för en het debatt, bland annat med utgångspunkten att en stor del av ungskogen i norra Sverige är skadad av bland annat viltets bete. Andelen skadade tallar ligger på 37 procent i Jämtland enligt Skogsstyrelsens älgbetesinventering, vilket innebär en svår skadenivå. Samtidigt finns det de som menar att viltstammen minskat allt för mycket.

Nu bjuder Skogsstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län in till konferens för att öka kunskapen, få fram mer fakta och komma längre i arbetet kring sambanden mellan skog och klövvilt.

Forskare från Sverige och Norge deltar och media bjuds in att delta vid konferensen med möjlighet att intervjua föreläsare och experter på plats. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist inleder och på plats finns bland annat experter och representanter från Naturvårdsverket, SLU, Skogforsk, Högskolan i Halmstad, Skogsskadecentrum, Jägareförbundet och Høgskolen i Innlandet.

Arrangemanget är en del av projektet Samverkan skog och vilt.

Tid och plats

Onsdag den 15 mars, klockan 09.00-17.00

Mittuniversitetets campusområde i Östersund, byggnad F, sal F234

Program

09.00-09.15     Inledning och välkomsttal

09.15-12.05     Förvaltning av klövviltstammar samt betesskadornas omfattning och orsaker (inklusive fikarast)

12.05-13.00     Lunch

13.00-14.15     Möjligheter att förebygga skador på skog orsakade av vilt

14.15-15-00    En mer inkluderande och jämställd viltförvaltning

15.00-15.20     Fika

15.20-16.20     Viltet som en del av skogens mångbruk

16.20-16.45     Gemensam frågestund med medverkande föreläsare

16.45-17.00     Reflektioner, summering och avslut

Läs mer: Balans mellan skog och vilt - Skogsstyrelsen

Mer information:

Maria Syrjälä, viltsamordnare, Södra Jämtlands distrikt, Skogsstyrelsen, 0680-554 47,

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30