Studiecirkel på distans

Skoglig kunskap utgör en viktig grund för beslut rörande den egna skogsfastigheten – inte minst för nyblivna skogsägare. Dock är mycket av de etablerade kanalerna för denna kunskap relativt traditionella och platsberoende. En lärplattformsbaserad studiecirkel utgör ett potentiellt forum för att nå en bredare grupp av skogsägare.

Pilotens syfte har varit att undersöka om konceptet studiecirkel i from av en lärplattformsutbildning kan vara en metod för små och medelstora företag (SMF) att knyta till sig fler och mer kvalificerade beställningar av skogliga tjänster. Piloten visar på hinder och möjligheter med konceptet och diskuterar potentiell utveckling och anpassning.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23